User Avatar

Usnisa Vijaya Dharani 佛頂尊勝陀羅尼

usnisa454
Uṣṇīṣa Vijaya Dhāraṇī Sūtra उष्णीष विजय धारणी सूत्र 佛頂尊勝陀羅尼經 Dhāraṇī of the Victorious Buddha-Crown/The Sūtra of The Supreme Sacrosanct Dhāraṇī From The Buddha's Summit ; Sarvadurgatipariśodhana Uṣṇīṣa Vijaya Dhāraṇī Sūtra (सर्वदुर्गतिपरिशोधन उष्णीष विजय धारणी सूत्र) Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni
390 followers
·
49 following