ติ๋ม พุ่มพวง ฟักบางยุง

ติ๋ม พุ่มพวง ฟักบางยุง

เป็นตัวเอง / ชอบธรรมชาติป่าป่าเขาลำธารดอกไม้ นํ้าตกและทะเล
ติ๋ม  พุ่มพวง ฟักบางยุง
More ideas from ติ๋ม พุ่มพวง
Irisation เมฆสีรุ้ง Chiang Mai Thailand photo by  Mark King - Hug birds save earth - Google+

Irisation เมฆสีรุ้ง Chiang Mai Thailand photo by Mark King - Hug birds save earth - Google+

Ps

Featured in Mr. Suicide Sheep's Fakear - Song For Jo music promotion! The subtle game of you against yourself You’d never change when you can’t blame anyone else It’s always somet...

Suicide Sheep& Fakear - Song For Jo music promotion! The subtle game of you against yourself You’d never change when you can’t blame anyone else It’s always somet.

Meteor by BrandonStricker.deviantart.com on @deviantART

NOT IF YOU'RE IN THE SUPERNATURAL FANDOM. His scene made me so sad, and now. Will never be able to look at meteor showers the same way. Or shooting stars. Or just stars.

Milky Way

Awesome Milky Way and fantastic photography, Lost in time by Dariusz Lakomy <Maureen Morley on I Feel The Earth Move>