Shirt Cutting from the Einheitssystem - The Cutter and Tailor

Shirt Cutting from the Einheitssystem - The Outfitter's Forum - The Cutter and Tailor

Collar Pattern, Pattern Drafting, Pattern Making, Sewing Collars, Shirt Patterns, Sewing Patterns, Techniques Couture, Cat Pillow, Man Shirt

Manual-de-Patronaje-Basico-e-Interpretacion-de-Disenos - modelist kitapları

Manual-de-Patronaje-Basico-e-Interpretacion-de-Disenos - modelist kitapları

1.วาดเส้นคอเสื้อหลังใหม่ ให้ลดลงจากเดิม 1 ซ.ม. ตามในภาพ2. เส้นบ่าหลังวัดลงมาจากเส้นไหล่ 5 ซ.ม. ใครจะให้มากหรือน้อยกว่านี้ได้นะคะ ขีดเป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นกลางตัวหลัง3. ถ้าไม่ชอบหลวม ให้เว้าเส้นเอวเล็กน้อย สัก 1.5 ซ.ม.4. ถ้าไม่ชอบปลายเสื้อตรง ให้ทำชายเสื้ออย่างแบบได้นะคะ ไม่ผิดกติกา5. ชิ้นหน้า ให้เพิ่มเส้นสาบหน้าออกไป 2 ซ.ม.(ถ้าไม่ชอบสาบเกยมาก ให้เพิ่มเพียง 1.5 ซ.ม. )6. ลดเส้นคอเข้าไป 1 ซ.ม. แล้ววาดเส้นคอใหม่ 7. วัดเส้นบ่าลงมา 3 ซ.ม. เท่ากันตลอดแนว

1.วาดเส้นคอเสื้อหลังใหม่ ให้ลดลงจากเดิม 1 ซ.ม. ตามในภาพ2. เส้นบ่าหลังวัดลงมาจากเส้นไหล่ 5 ซ.ม. ใครจะให้มากหรือน้อยกว่านี้ได้นะคะ ขีดเป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นกลางตัวหลัง3. ถ้าไม่ชอบหลวม ให้เว้าเส้นเอวเล็กน้อย สัก 1.5 ซ.ม.4. ถ้าไม่ชอบปลายเสื้อตรง ให้ทำชายเสื้ออย่างแบบได้นะคะ ไม่ผิดกติกา5. ชิ้นหน้า ให้เพิ่มเส้นสาบหน้าออกไป 2 ซ.ม.(ถ้าไม่ชอบสาบเกยมาก ให้เพิ่มเพียง 1.5 ซ.ม. )6. ลดเส้นคอเข้าไป 1 ซ.ม. แล้ววาดเส้นคอใหม่ 7. วัดเส้นบ่าลงมา 3 ซ.ม. เท่ากันตลอดแนว

giftjap.info - Интернет-магазин | Japanese book and magazine handicrafts - Style book 05-2005

giftjap.info - Интернет-магазин | Japanese book and magazine handicrafts - Style book 05-2005

วิธีวัดความยาวของคอเสื้อ เพื่อนำไปสร้างปกเชิ้ตให้นำชิ้นบ่าหลังมาวางต่อกับตัวเสื้อด้านหน้า แล้ววัด จากจุดคอหลัง มาถึงจุดคอหน้า ว่ายาวเท่าไหร่ แล้วนำไปสร้างปกเสื้อเชิ้ตขอแก้ไขการลงแนวรังดุมใหม่ ที่ถูกต้องต้องลงแนวรังดุมไว้ที่แนวเส้นกลางตัวด้านหน้า คือเส้นในนะคะ เส้นนอกคือเส้นสาบที่เขียนขึ้นมาใหม่ค่ะ ตอนเขียนภาพกำลังมีนค่ะ ขอโทษด้วย

วิธีวัดความยาวของคอเสื้อ เพื่อนำไปสร้างปกเชิ้ตให้นำชิ้นบ่าหลังมาวางต่อกับตัวเสื้อด้านหน้า แล้ววัด จากจุดคอหลัง มาถึงจุดคอหน้า ว่ายาวเท่าไหร่ แล้วนำไปสร้างปกเสื้อเชิ้ตขอแก้ไขการลงแนวรังดุมใหม่ ที่ถูกต้องต้องลงแนวรังดุมไว้ที่แนวเส้นกลางตัวด้านหน้า คือเส้นในนะคะ เส้นนอกคือเส้นสาบที่เขียนขึ้นมาใหม่ค่ะ ตอนเขียนภาพกำลังมีนค่ะ ขอโทษด้วย

Enquadramento do bolso.

Como colocar Carcela, punho e bolso em camisa

Pinterest
Search