Explore Anime Guys, Hot Anime Boy, and more!

Drawing Stuff, White Hair, Sailor Moon, Inuyasha, Fan Art, Lime, Candy, Kakashi, Sexy

Amo bonito!!

What Anime do you like the best? Browse more than Anime pictures collected by users, and make your own Anime album.

Vẫn biết là sẽ có những khoảng trống không thể trở lại như cũ. Nhưng cứ hi vọng, biết đâu kì tích sẽ xảy ra... Mà dù có không xảy ra, thì có lẽ ông trời vẫn quá chiếu cố đến mình r.

Vẫn biết là sẽ có những khoảng trống không thể trở lại như cũ. Nhưng cứ hi vọng, biết đâu kì tích sẽ xảy ra... Mà dù có không xảy ra, thì có lẽ ông trời vẫn quá chiếu cố đến mình r.

Images I Like :: _SessKag__Everyday_Love_by_YoukaiYume.jpg picture by remermaid - Photobucket

I'm actually a Sesshomaru x Rin fan but this is incredibly cute so I'll pin it anyway!(from artist YoukaiYume) (I'm not a fan of SessKag but these are dang cute.

Pinterest
Search