Red velvet Irene

Những thần tượng sở hữu khuôn mặt tỷ lệ vàng của K-pop

irene, red velvet, and kpop image

irene, red velvet, and kpop image

아무리 힘든 일이라도 미소 한 번이면 힘이 나기 마련입니다. 웃는 얼굴은 보는 사람까지 기분좋게 만들죠. 비타민이 따로 필요없습니다. 육체적, 정신적 피로가 배가 되어 온다는 월요병, 여자 아이돌 미소 보며 힘내세요. 그녀들의 미소는 힐링입니다.

아무리 힘든 일이라도 미소 한 번이면 힘이 나기 마련입니다. 웃는 얼굴은 보는 사람까지 기분좋게 만들죠. 비타민이 따로 필요없습니다. 육체적, 정신적 피로가 배가 되어 온다는 월요병, 여자 아이돌 미소 보며 힘내세요. 그녀들의 미소는 힐링입니다.

Peek A Boo

I have decided this is mafia. It's the blood of Suho.

조이

Bạn có nhớ 5 lần thay đổi tóc cực sốc của Joy (Red Velvet) trong năm nay?

Red Velvet Irene, Asian Girl, Bae, Kpop, Asian Beauty

Icons Irene Red Velvet

Icons Irene Red Velvet

Pinterest
Search