Explore Drawing Tutorials, Art Tutorials, and more!

Explore related topics

Face Reference, Drawing Reference, Portrait Sketches, Glass Domes, Human Faces, Art Tips, Drawings, Portraits, Third

Để bài vẽ người có chiều sâu thì cần phải đầy đủ khối và ánh sáng, tuy nhiên để diễn tả thì lại không hề đơn giản. Vì vậy, bài viết sẽ có một vài  phân tích về cách vẽ chân dung, phần tay chân và các bộ phận trên cơ thể người. Cụ thể ở đây nói về hướng sáng và đậm nhạt tác động lên cơ thể như thế nào: - Khi quan sát mẫu thực ta có thể thấy sáng tối trên da thịt  không được rõ, đặc biệt là khu vực vai và ngực nhưng các khu vực còn lại thì thấy khá rõ ( phần đầu và tay ) Như vậy, để diễn đạt…

Để bài vẽ người có chiều sâu thì cần phải đầy đủ khối và ánh sáng, tuy nhiên để diễn tả thì lại không hề đơn giản. Vì vậy, bài viết sẽ có một vài phân tích về cách vẽ chân dung, phần tay chân và các bộ phận trên cơ thể người. Cụ thể ở đây nói về hướng sáng và đậm nhạt tác động lên cơ thể như thế nào: - Khi quan sát mẫu thực ta có thể thấy sáng tối trên da thịt không được rõ, đặc biệt là khu vực vai và ngực nhưng các khu vực còn lại thì thấy khá rõ ( phần đầu và tay ) Như vậy, để diễn đạt…

Drawing in action

How to draw Daenerys Targaryen, also known as Daenerys Stormborn or Dany, from Game of Thrones. Learn to draw Daenerys Targaryen in portrait illustration style.

visages d artiste dessines | Dessin Visage Enfant: Pin Croquis Dessin Visage Enfant Atelier Artiste ...

visages d artiste dessines | Dessin Visage Enfant: Pin Croquis Dessin Visage Enfant Atelier Artiste ...

Drawing

How to draw portrait of Gwen Stacy from Spiderman. Gwen Stacy is not affiliated with any team, but was the love interest of Peter Parker for some time. In this tutorial, you will learn to draw Gwen Stacy in semi-realistic…

Pinterest
Search