"Hai con người tuyệt vời đó của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng ko thắng được thanh xuân"

"Hai con người tuyệt vời đó của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng ko thắng được thanh xuân"

微博

Girl Illustrations, Painting Illustrations, Moon Art, Anime Scenery, Drawing Art, Shoujo, Anime Art, Female Characters, Dairy

Drawing Style, Drawing Art, Doodle Illustrations, Art Of Animation, Magnum Opus, Anime Scenery, Anime Art, Psychedelic, Empty

Illustrator : @9Jedit ( twitter )

Illustrator : @9Jedit ( twitter )

忘掉琐碎和烦恼吧|插画|商业插画|lost7 - 原创作品 - 站酷 (ZCOOL)

忘掉琐碎和烦恼吧|插画|商业插画|lost7 - 原创作品 - 站酷 (ZCOOL)

Pinterest
Search