Takashiiiiiiii Shiiiirrrrooooo mmmyyyy baaabbbbeee iiiiii looooovvee yyyyoooouuu spaaaccceee dddaaadddyyyy ❤️❤️❤️❤️❤️

Takashiiiiiiii Shiiiirrrrooooo mmmyyyy baaabbbbeee iiiiii looooovvee yyyyoooouuu spaaaccceee dddaaadddyyyy ❤️❤️❤️❤️❤️

PIDGE WOULD BE A TOTAL GEEK OVER SHIROS ARM << I'M UPSET IT HASN'T HAPPENED IN THE SHOW YET BECAUSE YEAH THEY TOTALLY WOULD

Un whatsapp de esta magnifica serie de netflix. Espero que les gust… De Todo

Pinterest
Buscar