Pinterest

¡Explora estas ideas y más!

Hioki IR 4053 đo cách điện hạ thế hiện số

Hioki IR 4053 đo cách điện hạ thế hiện số

Kiểm tra điện áp pin ở máy đồng hồ đo điện trở cách điện: Khi có thông báo - + trên màn hình đồng hồ đo điện trở đất hioki hay kyoritsu 4105a thì có nghĩa là Pin đã hết điện, phép đo lúc này sẽ thiếu chính xác.

Kiểm tra điện áp pin ở máy đồng hồ đo điện trở cách điện: Khi có thông báo - + trên màn hình đồng hồ đo điện trở đất hioki hay kyoritsu 4105a thì có nghĩa là Pin đã hết điện, phép đo lúc này sẽ thiếu chính xác.

Hioki 3455 Máy đo cách điện cao áp

Hioki 3455 Máy đo cách điện cao áp

Đo điện trở cách điện, Megomet Hioki IR4056-20 Kiểm tra mạch, tự động xả, phát hiện AC/DC, So sánh, tự động tắt nguồn. Điện áp thử :50V/125V/250V/500V/1000VDC Điện trở : 100MΩ/250MΩ/500MΩ/2000 MΩ/4000MΩ Liên hệ : 0983 122 058

Đo điện trở cách điện, Megomet Hioki IR4056-20 Kiểm tra mạch, tự động xả, phát hiện AC/DC, So sánh, tự động tắt nguồn. Điện áp thử :50V/125V/250V/500V/1000VDC Điện trở : 100MΩ/250MΩ/500MΩ/2000 MΩ/4000MΩ Liên hệ : 0983 122 058

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4016-20 - Độc kiểm tra phạm vi điện áp 500 V kháng - Kiểm tra cách điện lên đến 100 MΩ - Có thể chịu được rơi xuống bê tông từ độ cao 1 m. - Có đèn LED chiếu sáng màu trắng - Điều khiển từ xa để bắt đầu và dừng đo điện trở cách điện từ. https://sieuthihaiminh.vn/dong-ho-do-dien-tro-cach-dien-hioki-ir4016-20.html

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4016-20 - Độc kiểm tra phạm vi điện áp 500 V kháng - Kiểm tra cách điện lên đến 100 MΩ - Có thể chịu được rơi xuống bê tông từ độ cao 1 m. - Có đèn LED chiếu sáng màu trắng - Điều khiển từ xa để bắt đầu và dừng đo điện trở cách điện từ. https://sieuthihaiminh.vn/dong-ho-do-dien-tro-cach-dien-hioki-ir4016-20.html

Đo điện trở cách điện Hioki 3118-11

Đo điện trở cách điện Hioki 3118-11

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4016-20

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4016-20

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4057-20

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4057-20

Đo điện trở cách điện Hioki 3453

Đo điện trở cách điện Hioki 3453

Đo điện trở cách điện Hioki 3490

Đo điện trở cách điện Hioki 3490

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4056-20

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4056-20

Đo điện trở cách điện Hioki 3454-10

Đo điện trở cách điện Hioki 3454-10

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4017-20

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4017-20

Đo điện Hioki 3455, Đo điện 3455, Đo điện trở cách điệnHioki 3455, Do Dien Hioki 3455, Do Dien 3455, Đo điện trở cách điện 3455

Đo điện Hioki 3455, Đo điện 3455, Đo điện trở cách điệnHioki 3455, Do Dien Hioki 3455, Do Dien 3455, Đo điện trở cách điện 3455

Đo điện trở cách điện Hioki 3454-51

Đo điện trở cách điện Hioki 3454-51

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4057-20

Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4057-20