¡Explora estas ideas y mucho más!

انسان بی حرمت نفس به كار درست توجهي ندارد بلكه مي خواهد مطابق انتظار ديگران عمل كند  بتدريج از خودش انسان بدي مي سازد http://holakoueearchive.co

انسان بی حرمت نفس به كار درست توجهي ندارد بلكه مي خواهد مطابق انتظار ديگران عمل كند بتدريج از خودش انسان بدي مي سازد http://holakoueearchive.co

1.وقتی بگوييد ""من خوبم"" دنبال این هستید که ثابت کنید بهترید و کار خوب بکنید. به مجرد اینکه گفتید ""من بدم"" میگذارید کار بد اتفاق بيفتد http://holakoueearchive.co

1.وقتی بگوييد ""من خوبم"" دنبال این هستید که ثابت کنید بهترید و کار خوب بکنید. به مجرد اینکه گفتید ""من بدم"" میگذارید کار بد اتفاق بيفتد http://holakoueearchive.co

قوانینی که در رابطه با صیغه و ... وضع می کنند و آن را هم خیلی جدی می گیرند همگی ناشی از این است که زنها ضعیف شده اند. http://holakoueearchive.rocks

قوانینی که در رابطه با صیغه و ... وضع می کنند و آن را هم خیلی جدی می گیرند همگی ناشی از این است که زنها ضعیف شده اند. http://holakoueearchive.rocks

مفهوم نفس یعنی خود خود خود من یا خویشتن خویش من؛ سطح بیرونی و متظاهر بیرونی نه، بلکه آن چیزی که واقعأ هستم http://holakoueearchive.co

مفهوم نفس یعنی خود خود خود من یا خویشتن خویش من؛ سطح بیرونی و متظاهر بیرونی نه، بلکه آن چیزی که واقعأ هستم http://holakoueearchive.co

روزی که آدم خودش را با دیگران مقایسه می کند از پای در می آید http://holakoueearchive.co

روزی که آدم خودش را با دیگران مقایسه می کند از پای در می آید http://holakoueearchive.co

ما نسل بشر به دنبال فرماندهي و فرمانبرداري و احترام و اطاعت بوديم و در نتيجه نوعي زندگي بردگي و برده داري را  بوجود اورده ايم http://holakoueearchive.co

ما نسل بشر به دنبال فرماندهي و فرمانبرداري و احترام و اطاعت بوديم و در نتيجه نوعي زندگي بردگي و برده داري را بوجود اورده ايم http://holakoueearchive.co

شرط دیگر عشق قدردانی و قدرشناسی است. به کار یکدیگر ارج بنهید. ما تشنه ی قدردانی هستیم http://holakoueearchive.co

شرط دیگر عشق قدردانی و قدرشناسی است. به کار یکدیگر ارج بنهید. ما تشنه ی قدردانی هستیم http://holakoueearchive.co

ما در دنیایی نیستیم که بتوانیم هر کاری بکنیم؛ پس ما در یک چهارچوب محدودی می توانیم زندگی کنیم. http://holakoueearchive.rocks

ما در دنیایی نیستیم که بتوانیم هر کاری بکنیم؛ پس ما در یک چهارچوب محدودی می توانیم زندگی کنیم. http://holakoueearchive.rocks

اینکه عشق دیگر تمام مسئله ی شما نیست نشانه ی این نیست که عشق تمام شد زیرا آدم مسائل مختلفی در زندگیش داردو باید این تغییر را پذیرفت http://holakoueearchive.co

اینکه عشق دیگر تمام مسئله ی شما نیست نشانه ی این نیست که عشق تمام شد زیرا آدم مسائل مختلفی در زندگیش داردو باید این تغییر را پذیرفت http://holakoueearchive.co

روزی که یک نفر ما را دوست دارد و پنج نفر هم دوست ما هستند یعنی کار ما درست است؛ ما احتیاج نداریم که همه ما را دوست داشته باشند.. http://holakoueearchive.co

روزی که یک نفر ما را دوست دارد و پنج نفر هم دوست ما هستند یعنی کار ما درست است؛ ما احتیاج نداریم که همه ما را دوست داشته باشند.. http://holakoueearchive.co

Pinterest
Buscar