Explore Scary Creepypasta, Creepy Stories, and more!

Jeff:is this working,no. Will this work, no. This does.

Jeff:is this working,no. Will this work, no. This does.

LAST ONE XD

from the story Wolves in the dark (Ticci Toby y tu) by MinaBloodspill (Mina Bloodspill) with

GUYS. ITS MY FIRST PIN MUAHAHA. Rlly cute Toby n BEN, not my art tho (bc I suck…

from the story Imágenes yaoi ewe by Angela_Drowned with reads.

Картинки по запросу клокворк

Картинки по запросу клокворк

Eyeless Jack + Jeff the Killer = Eyeless Jeff OH MAH GAWD!?!?!?! That's awesome!!!!!! *~*

Eyeless Jack + Jeff the Killer = Eyeless Jeff sounds about right! love you eyeless jeff!

me: ticci slender doesn't like you that much a I think Ticci Toby: well you don't know that

me: ticci slender doesn't like you that much, I think - Ticci Toby: well you don't know that - me: no, i insist. He doesnt like you that much - ticci toby: . - me: sorry ticci. We can be bff - ticci Toby: * turns to me* HEEEEEY BFF!

#2 from deviant art same person

proxies 4 by lexet on DeviantArt

#wattpad #hi-hc Các cậu nghĩ sao khi các creppy học cùng lớp?. =)))) Ghét and giết nhau huh ?. Oh no no, oh no no no no =]]] sai rồi sai rồi  Nhìn tựa truyện đi các cậuu:^3, hiểu ra ý Đường rồi chứ?. =]] Muâhhahaha , tuy lúc đầu sẽ có vài cặp ngược =)))) nhưngg dưới tay Đường =]] Đường sẽ sắp xếp đâu vào đấy hết *...

[ Creepypasta / yaoi ] Class of the creepypasta. - Ben Drowned

#wattpad #hi-hc Các cậu nghĩ sao khi các creppy học cùng lớp?. =)))) Ghét and giết nhau huh ?. Oh no no, oh no no no no =]]] sai rồi sai rồi Nhìn tựa truyện đi các cậuu:^3, hiểu ra ý Đường rồi chứ?. =]] Muâhhahaha , tuy lúc đầu sẽ có vài cặp ngược =)))) nhưngg dưới tay Đường =]] Đường sẽ sắp xếp đâu vào đấy hết *...

Pinterest
Search