gambl

71 Pins
 1d
Collection by
an anime character holding a glass in front of his face and looking at the camera
Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám - TruyenchuTH
Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám - TruyenchuTH Bệnh viện tâm thần X bạo tạc, viện trưởng Vân Trung Hạc xuyên qua, 29 kẻ người bị bệnh tâm thần thiên tài tiến vào đại não, hắn có được 29 thiên phú quỷ dị! Gia nhập đại nội mật thám nội ứng địch quốc, ba năm lại ba năm, lại không khôi phục thân phận, ta liền muốn trở thành địch quốc hoàng đế! #suthuongdenhatmattham #truyendothi #truyenchu
a woman with long dark hair standing in front of a building and looking up at the sky
nsa