Liliana Maria Barros Benavides

Liliana Maria Barros Benavides

Liliana Maria Barros Benavides
More ideas from Liliana Maria
262 отметок «Нравится», 2 комментариев — Just Wayuu (@just.wayuu) в Instagram: «Handcrafted handbags made by indigenous wayuu in the north of Colombia. Worldwide shipping. PayPal…»

262 отметок «Нравится», 2 комментариев — Just Wayuu (@just.wayuu) в Instagram: «Handcrafted handbags made by indigenous wayuu in the north of Colombia. Worldwide shipping. PayPal…»

New in/ Wayúu bag 2017. Single thread. ใบนี้พร้อมส่งค่ะ ไหมเส้นเดียว+เบล งานท๊อป ฝีมือทอวายูแท้ๆค่ะ ขายแต่งานทอแท้วายู100%ค่ะ เผ่าอื่นไม่มีขายผสมนะคะ ดูสินค้าได้ที่# #sallywayuucolours #sallywayuucrossbody Contact Sally via Line id: sallyshandicraft *สีและแสงอาจจะเปลี่ยนแปลง+/-ขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพและการตั้งค่าความสว่างหน้าจอรับภาพของแต่ละเครื่องที่รับนะคะ Shading and colours may vary. %#ขายแต่ของแท้ทอวายูเท่านั้น #แบบและลายดั้งเดิมจากชาววายูla guajira รูปถ่ายจากสินค้าจริงมีของพร้อ

New in/ Wayúu bag 2017. Single thread. ใบนี้พร้อมส่งค่ะ ไหมเส้นเดียว+เบล งานท๊อป ฝีมือทอวายูแท้ๆค่ะ ขายแต่งานทอแท้วายู100%ค่ะ เผ่าอื่นไม่มีขายผสมนะคะ ดูสินค้าได้ที่# #sallywayuucolours #sallywayuucrossbody Contact Sally via Line id: sallyshandicraft *สีและแสงอาจจะเปลี่ยนแปลง+/-ขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพและการตั้งค่าความสว่างหน้าจอรับภาพของแต่ละเครื่องที่รับนะคะ Shading and colours may vary. %#ขายแต่ของแท้ทอวายูเท่านั้น #แบบและลายดั้งเดิมจากชาววายูla guajira รูปถ่ายจากสินค้าจริงมีของพร้อ

14 отметок «Нравится», 1 комментариев — AMADERA WAYUU (@amadera.wayuu) в Instagram: «Mochila de hombre mediana #amaderawayuu #wayuubags #wayuustyle #wayuulovers #wayuutribe #colombia…»

14 отметок «Нравится», 1 комментариев — AMADERA WAYUU (@amadera.wayuu) в Instagram: «Mochila de hombre mediana #amaderawayuu #wayuubags #wayuustyle #wayuulovers #wayuutribe #colombia…»