Más ideas de Manuel
Issey Miyake Onion Flower Bud Coat by Irving Penn, 1988

Así reza el título del artículo de la revista francesa Photo sobre la muerte del famoso fotógrafo estadounidense de moda y retrato Irving P...

issey miyake spring summer 1994 trang phục này ông thiết kế theo như cảm nhận của tôi có thể ông đã lấy ý tưởng 1 chút gi đó từ lampshade của nhà thiết kế Paul Poiret.từ thiết kế của ông tôi cung có thể nghĩ tới việc ông sử dụng nghê thuât origami hay chiếc đàn acrodeong

issey miyake spring summer 1994 trang phục này ông thiết kế theo như cảm nhận của tôi có thể ông đã lấy ý tưởng 1 chút gi đó từ lampshade của nhà thiết kế Paul Poiret.từ thiết kế của ông tôi cung có thể nghĩ tới việc ông sử dụng nghê thuât origami hay chiếc đàn acrodeong

ISSEY MIYAKE seashell coat , 1985 - "...with a heat-pleating post-process that coincides with the bands of color in the initial knit design"

ISSEY MIYAKE seashell coat , 1985 - "...with a heat-pleating post-process that coincides with the bands of color in the initial knit design"

19225789_650408365161382_5291533589050432057_n.jpg (720×720)

19225789_650408365161382_5291533589050432057_n.jpg (720×720)

Nice 88 Cool and Cute Kids Bedroom Ideas for Boys. More at http://musikunik.ga/2017/09/10/88-cool-cute-kids-bedroom-ideas-boys/

Nice 88 Cool and Cute Kids Bedroom Ideas for Boys. More at http://musikunik.ga/2017/09/10/88-cool-cute-kids-bedroom-ideas-boys/