pose

1,064 Pins
 6mo
Winter Outfits, Casual, Girl Fashion, Fashion, Outfits, Aesthetic Outfits, Idk, Fashion Beauty, Style
- ᴛʜᴇᴍᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴄᴏᴅᴇ ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ?🧁🎀 ғᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇ🐾🌧️!.
`ᵎ🎽꒷꒦ָֆǟʋɛ=ʄօʟʟօա ʍɛ🍔𖥻̸⭐🜸
՞˖ ₍˄·͈༝·͈˄₎◞🪛ǟʋǟȶǟʀマヤ˖✦ :🌈
`ᵎ🎽꒷꒦ָֆǟʋɛ=ʄօʟʟօա ʍɛ🍔𖥻̸⭐🜸 ՞˖ ₍˄·͈༝·͈˄₎◞🪛ǟʋǟȶǟʀマヤ˖✦ :🌈
Summer, Art, Girl, Korean Girl, Pose, Cute, Poses
Korea Fashion, Girl Outfits, Korean Fashion Dress, Outfit, Red Outfit, Stylish Outfits
SAVE=FOLLOW
a woman sitting on the ground in front of a window
a woman holding something up in front of a carnival
SAVE = FOLLOW @quotesandphotos #Jewel
Idol, Women
a woman sitting on the ground covering her mouth
Photography Poses, Korean Girl Photo, Asian Beauty, Photoshoot, Model
a woman with long dark hair is sitting under a tree and looking off into the distance
a woman sitting on top of a wooden bench under a tree filled with yellow leaves
a woman standing in front of trees with yellow leaves on the ground and smiling at the camera
Nhờ cú bấm "follow" của thiếu gia Vương Tư Thông, mỹ nhân đẹp hoàn hảo đến "bức người" này trở thành hiện tượng MXH
Nhờ cú bấm "follow" của thiếu gia Vương Tư Thông, mỹ nhân đẹp hoàn hảo đến "bức người" này trở thành hiện tượng MXH
a woman sitting on top of a wooden bench under a tree in the fall time