More ideas from briyo
Silent Horror chap 107: Trận bóng đầu người

Silent Horror chap 107: Trận bóng đầu người

Ta nói, yêu phải người vô tâm không bao giờ khổ bằng yêu phải người lụy tình, không bao giờ có thể chia tay được, mà một khi chia tay được thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng…

Ta nói, yêu phải người vô tâm không bao giờ khổ bằng yêu phải người lụy tình, không bao giờ có thể chia tay được, mà một khi chia tay được thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng…

Lâu lắm rồi mới có một câu chuyện kinh dị thực tế đến như thế.

Lâu lắm rồi mới có một câu chuyện kinh dị thực tế đến như thế.

Điều đáng sợ nhất không phải là mẹ cô gái, điều đáng sợ nhất chính là chàng trai theo dõi cả 2 mẹ con.

Điều đáng sợ nhất không phải là mẹ cô gái, điều đáng sợ nhất chính là chàng trai theo dõi cả 2 mẹ con.

Magic imgur by SilentHorrorComic

SilentHorrorComic on DeviantArt

Creepy Story, Creepy Art, Scary, Silent Horror, Funny Horror, Horror Stories, Psychedelic, Weird, Funny Comic Strips, Comic Strips, Comics, Finals, Scenery, Horror, Comic, History, Scary Art, Outlander, Macabre

Silent Horror, Scary Stories, Creepy Art, Horror Comics, Scary Stuff, Random Stuff, Caricature, Trauma, Acre, Supernatural, Funny Things, Interesting Stories, Comics, Best Friends, Ducks, Haha, Horror, History, Scary Creepy Stories, Scary Art, Random Things, Mornings, Caricatures

Silent Horror, Creepy Pasta, Dark Comics, Creepy Stories, Horror Comics, Troll, Scary, Death, Funny Comic Strips, Interesting Stories, Comics, Childhood, Universe, Horror, Creepypasta, Macabre

Silent Horror, Horror Stories, Scary Stories, Horror Comics, Creepypasta, Trauma, Troll, Comic Strips, Tumblr, Manga Drawing, Comics, Drawings, Horror, Scary Creepy Stories, Creepy Pasta, Comic Books

Silent Horror, Horror Comics, Creepy Pasta, Creepy Stories, Berserk, Thriller, Scary, Funny Pics, Happy Endings, Funny Comic Strips, Supernatural, Funny Things, Stars, Livros, Dark Side, Iphone Backgrounds, Comics, Black White, Horror, History, Comic Pictures, True Words, Drawings, Funny Pictures, Hilarious Pictures, Creepypasta, Funniest Pictures, Funny Photos, Funny Images, Macabre